Ruimte voor Ruimte-regelingen


Geen beschrijving

Ruimte voor ruimte is één van de vele vormen van herontwikkeling. Rood voor Rood, sanering van ontsierende gebouwen op het platteland, is een voorbeeld van een concrete regeling voor herontwikkeling. Een initiatief om Rood voor Rood aan te gaan brengt veel vragen met zich mee.

U wordt geconfronteerd met een overheid die financiële, juridische en feitelijke voorwaarden stelt. Voorwaarden die niet altijd goed zijn voor u. Terwijl het uw oudedagvoorziening is. Dat vraagt om een aanpak met een rendement. Hoe wij dat aanpakken? Bel voor een persoonlijke uitleg.

Uiteraard vrijblijvend en discreet.

Geen beschrijving