Fiscaal


Geen beschrijving

Op fiscaal terrein staan grote belangen op het spel. Of het nu eeninbreng is, waardering in verband met de Terbeschikkingstelling of een WOZ-waarde. Samen met de fiscalist is Bureau Kootstra degene die pal voor uw belangen staat. Zowel bij een eenzijdige taxatie als bij een gezamenlijke taxatie met de waardedeskundige van de belastingdienst. Ingeval er een verschil van inzicht bestaat is er specialistische kennis om u in uw procedure te adviseren en bij te staan.

Bureau Kootstra kan u bij de voorbereiding goede uitleg geven over de wijze van taxeren en mogelijke uitkomsten. Uw fiscaal belang is in goede handen.

Geen beschrijving